01

KONZULTÁCIA

Vy máte predstavy a my Vám ukážeme možnosti, ako ich zrealizovať. Na osobnej konzultácii, ktorá je bezplatná, preberieme všetky detaily a odpovieme na Vaše otázky.

Prvé stretnutie si zvyčajne dohodneme na pozemku, kde má vzniknúť rodinný dom. Ak ste ešte nenašli miesto pre svoje vysnívané bývanie, konzultácia prebieha v našom architektonickom štúdiu.

Predstavíte nám Vaše predstavy o bývaní, či pôjde o jednopodlažný alebo poschodový dom, či preferujete plochú strechu a moderný dizajn, alebo inklinujete k tradičnejšiemu vzhľadu, či potrebujete garáž, koľko izieb má mať Váš dom a pod.

Prvý návrh Vám pošleme približne do 2 týždňov a na jeho základe vytvoríme cenový odhad pre vytvorenie štúdie.

02

ŠTÚDIA

Na základe konzultácie vytvoríme štúdiu – zjednodušený návrh a pôdorys Vášho projektu a viaceré vizualizácie. Následne spolu počas ďalších konzultácií návrh dolaďujeme a prepracovávame podľa Vašich predstáv do finálnej podoby. Snažíme sa nájsť vždy tie najlepšie riešenia, aby bol Váš budúci domov funkčný, pohodlný a reprezentatívny.

Štúdia môže byť osadená do konkrétneho prostredia (v prípade, že máte vybraný pozemok), ale nie je to podmienkou.

V prípade, že ide o komplikované zadanie, je potrebná konzultácia na stavebnom úrade, kde predstavíme Váš stavebný zámer, prípadne je podaná žiadosť o územnoplánovaciu informáciu, kedy sa stavebný úrad oficiálne vyjadrí k Vášmu stavebnému zámeru.

ŠTÚDIA RODINNÉHO DOMU UŽ OD 490 €

03

VYPRACOVANIE KOMPLEXNEJ CENOVEJ PONUKY

Po odsúhlasení finálneho návrhu vypracujeme cenovú ponuku na projekt na stavebné povolenie.

Komplexná cenová ponuka zahŕňa okrem architektúry aj všetky ostatné profesie – statika, projekt elektroinštalácie, vykurovania, zdravotechniky, energetické hodnotenie stavby a ďalšie profesie.

Po odsúhlasení cenovej ponuky uzatvárame zmluvu o dielo.

04

VYTVORENIE PROJEKTU

Projekt pre stavebné povolenie obsahuje vyššie uvedené základné profesie a jeho súčasťou môžu byť aj ďalšie, ako projekt požiarnej ochrany, výkaz výmer a rozpočet, rekuperácia a pod. Všetko si spolu vopred odkonzultujeme vo finálnej fáze štúdie a naceníme v cenovej ponuke.

Počas celého procesu projektovania prebiehajú konzultácie a odsúhlasovanie riešení, aby sme projekt „ušili“ presne na mieru pre Vás. Riešime spolu napríklad technické záležitosti, ako je kúrenie, statické riešenia, typ krovu, ale aj stavebné materiály, ktoré preferujete.

Projektovanie nám zaberie približne 6 – 8 týždňov.

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE OD 3 000 €


05

VYBAVENIE STAVEBNÉHO POVOLENIA

Stavebné povolenie si môžete vybaviť buď sami, alebo môžete využiť našu službu inžiniering. Starosti a behanie po úradoch môžete nechať na nás a využiť službu kompletného zabezpečenia vybavenia stavebného konania.

06

REALIZÁCIA STAVBY

Po vydaní stavebného povolenia začína najočakávanejšia časť – stavba Vášho vysnívaného rodinného domu. Týždne plánovania sa konečne môžu zmeniť z náčrtov na výkresoch na reálnu stavbu na Vašom pozemku.

Počas stavby môžete využiť službu autorského dozoru, kedy je architekt prizvaný na kontrolný deň na stavbu. Dohliadneme na to, aby bol Váš budúci domov postavený presne podľa Vašich predstáv.

07

KOLAUDÁCIA

Stavba Vášho domu je hotová a aby ste v ňom mohli bývať, posledným potrebným krokom je kolaudácia.

Ku kolaudácii je nevyhnutná projektová dokumentácia opečiatkovaná stavebným úradom pri stavebnom konaní. V prípade, že boli v projekte počas stavby realizované zásadné zmeny, tieto musia byť zakreslené do projektovej dokumentácie. Nemusíte sa však báť, my Vám pomôžeme so zapracovaním zmien do projektu a Vy sa môžete bez starostí sústrediť na posledný krok – sťahovanie a uvítaciu párty!